MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 

Dane teleadresowe:
46-200 Kluczbork
ul. Wolności 1A,

tel:
+48 77 4182415,
+48 77 4181315,

fax: wew. 20


e-mail: sekretariat@mzokkluczbork.pl

Bank PeKaO SA I Oddział Kluczbork
41124016621111000026562960


Godziny pracy:
Poniedziałek (8:00-16:00)
Wtorek
-Piątek (07:00 - 15:00)

Kasa
Poniedziałek - Piątek (8:00 - 11:30)

 
 

         Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku,  jest jednostką budżetową gminy Kluczbork podległą bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Kluczborka. Siedzibą Zarządu jest miasto Kluczbork, a jego terytorialnym zakresem działania jest Gmina Kluczbork. Na czele Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych stoi Dyrektor, który kieruje jego pracą i odpowiada za jego działalność.

Do zadań Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych należy w szczególności:

- Zarząd i administracja budynkami, budowlami i terenami komunalnymi oraz ogródkami działkowymi,
- Zarząd targowiskami i parkingami miejskimi,
- Wykonawstwo awaryjnych robót remontowo-budowlanych na potrzeby własne,
- Zlecanie, nadzór i dokonywanie odbioru robót remontowo-budowlanych na zarządzanych
i administrowanych obiektach,
- Zarząd nad ciepłownictwem komunalnym,
- Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w parku miejskim i lesie komunalnym,
- Pielęgnacja zieleni na
terenach gminnych, w parku miejskim oraz lesie komunalnym.


Struktura Organizacyjna Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego