Przetarg na wynajem lokalu użytkowego - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 14/4/2023 14:17:00
\n\n
Przetarg\nnr 7 / U /2023                                                                                      Kluczbork 13.04..2023.
\n\n
OGŁOSZENIE
\n\n
 Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów\nKomunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny\nnieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kluczborku, ul. Katowicka 24.
\n\n
 1.  Opis\nprzedmiotu przetargu.
\n\n
a) Przedmiotem przetargu jest lokal\nużytkowy o powierzchni 30,92 m2 składający się z dwóch izb ( 20,64 m2 i 10,28\nm2) przy ul. Katowickiej 24 w Kluczborku.
\n\n
b) Lokal posiada: instalację\nwodną ( kran czerpalny, zlewozmywak), instalację elektryczną, instalację gazową\n( w tym centralne ogrzewanie). W lokalu istnieje możliwość wbudowania\npomieszczenia na WC.
\n\n
c)  Stan techniczny dobry.
\n\n
2.\n Uwagi organizatora przetargu dotyczące\numów i kosztów.
\n\n
a) Umowa najmu będzie\npodpisana na okres 3 lat.
\n\n
b) Miesięczne koszty\nnajmu wyniosą: stawka jaką wylicytuje oferent w drodze przetargu ustnego.
\n\n
c) Miesięczne\nnależności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na\nfakturze.
\n\n
d) Opłaty z tytułu najmu\nlokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
\n\n
3.\nWarunki przetargowe.
\n\n
a) Umowę najmu podpisze\nosoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na miesięczną\nstawkę za m2 powierzchni użytkowej lokalu.
\n\n
b) Kwota wywoławcza\nwynosi 5,5 zł/ m2 powierzchni\nużytkowej. Postąpienie w przetargu 0,50 zł.
\n\n
Licytowana kwota jest\nwartością netto, do której będzie doliczony VAT.
\n\n
c) Przetarg jest\nustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 21.04.2023  r w budynku MZOK w\nKluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
\n\n
d) Warunkiem\nprzystąpienia do przetargu jest:
\n\n
- wpłacenie do dnia 19.04.2023  wadium\nw wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I  O/ Kluczbork \n  18 \n1240 1662 1111 0000 2656 2986.  
\n\n
-  okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty\nwadium w dniu przetargu,
\n\n
- posiadanie dowodu\nosobistego podczas przetargu.
\n\n
e) Osoby, które nie\nwygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.  
\n\n
f) Po 7 dniach, lecz\nnie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać umowę najmu.
\n\n
g)  Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie\nczyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie\npodlega zwrotowi.
\n\n
4.\nInne informacje.
\n\n
Informacje dotyczące\nw/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A  pokój 1 w budynku B lub telefonicznie  nr tel. 77- 418- 2415 oraz na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
\n\n
5.\nUwagi organizatora przetargu.
\n\n
a) Organizator\nprzetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając\ninformację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
\n\n
b) Osoby mające\nzadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
\n\n
 
\n\n
 
\n\n
                                                                                                        Dyrektor\nMZOK
\n\n
                                                                                                        mgr\nRyszard Okaj


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego