Przetarg na dzierżawę garażu - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na dzierżawę garażu

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/5/2019 12:50:00
Przetarg nr 5 /2019 Kluczbork 07.05.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę garażu.
1. Opis przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest garaż przy ul. Skłodowskiej 6 w Kluczborku, o powierzchni 13,40 m2. W garażu nie ma wody i prądu. Stan techniczny garażu jest dobry. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do ponoszenia kosztów remontów garażu. Kwota wywoławcza 50,00 zł.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a)Umowa dzierżawy będzie podpisana na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na następne lata.
b) Miesięczne koszty dzierżawy pomieszczenia wyniosą: wylicytowana w przetargu cena netto plus należny podatek VAT oraz koszty mediów.
c) Miesięczne należności z tytułu dzierżawy należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d) Opłaty z tytułu dzierżawy nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę dzierżawy podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę. Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
b) Przetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 27.05.2019 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 24.05.2019 wadium w wysokości 50 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
d) Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł.
e) Osoby, które nie wygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.
f) Po 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać stosowną umowę dzierżawy. W przypadku podpisania umowy przez dzierżawcę wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat. Nie podpisanie umowy dzierżawy w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A , pokój 6 w budynku A lub telefonicznie ; nr tel. 77- 418- 13 15 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) W przypadkach szczególnych, MZOK może skrócić okres obowiązywania umowy dzierżawy z uzasadnionych powodów wynikających z potrzeb Gminy.
c) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
Dyrektor MZOK
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego