Przetarg na dzierżawę garażu w Kluczborku - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na dzierżawę garażu w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/11/2018 14:01:00
Przetarg nr 1 /2018                                                                        Kluczbork 26.11.2018.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę garażu.
1.\tOpis przedmiotu przetargu.
2.\tPrzedmiotem przetargu jest garaż przy ul. Skłodowskiej 6 w Kluczborku, o powierzchni 13,40 m2. W garażu nie ma wody i prądu. Stan techniczny garażu jest dobry. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do ponoszenia kosztów remontów garażu. Kwota wywoławcza 50,00 zł.
3.\tUwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a)\tUmowa dzierżawy będzie podpisana na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na następne lata.
b)\tMiesięczne koszty dzierżawy pomieszczenia wyniosą: wylicytowana w przetargu cena netto plus należny podatek VAT oraz koszty mediów.
c)\tMiesięczne należności z tytułu dzierżawy należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d)\tOpłaty z tytułu dzierżawy nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
4.\tWarunki przetargowe.
a)\tUmowę dzierżawy podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę. Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
b)\tPrzetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 10.12.2018 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 09.00.
c)\tWarunkiem przystąpienia do przetargu jest:
·\twpłacenie wadium w wysokości 50 zł do dnia 06.12.2018 r , na konto : Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986. ( konto tylko dla wadium)
·\t okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
·\tposiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
d)\tPostąpienie w przetargu wynosi 10 zł.
e)\tOsoby, które nie wygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.
f)\tWpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi w przypadku nie podpisania umowy dzierżawy.
g)\tW przypadku podpisania umowy przez dzierżawcę wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat.
h)\tPo 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać stosowną umowę dzierżawy Nie podpisanie umowy dzierżawy w w/w terminie czyni przetarg niebyłym.
5.\tInne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A , pokój 6 w budynku A lub telefonicznie ; nr tel. 77- 418- 13 15 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
6.\tUwagi organizatora przetargu.
a)\tOrganizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b)\tW przypadkach szczególnych, MZOK może skrócić okres obowiązywania umowy dzierżawy z uzasadnionych powodów wynikających z potrzeb Gminy.
c)\tOsoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalych w Kluczborku
inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego