Przetarg na najem garażu - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na najem garażu

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/6/2021 13:02:00
Przetarg nr 3/U /2021 Kluczbork 23.06.2026.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu w Kluczborku, ul. Damrota 5.
1. Opis przedmiotu przetargu.
a) Przedmiotem przetargu jest garaż murowany o powierzchni 17,39 m2 wraz z przynależnym gruntem.
b) Garaż jest o wysokości 2,2 m. Garaż nie posiada: instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, ogrzewania, brak posadzki.
c) Stan techniczny: do kapitalnego remontu.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a) Umowa najmu będzie podpisana na okres 3 lat.
b) Miesięczne koszty najmu wyniosą: stawki jakie obowiązują na podstawie Zarządzenia Burmistrza miasta Kluczborka, na dany rok plus należny podatek VAT.
c) Miesięczne należności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d) Opłaty z tytułu najmu lokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę najmu podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na prawo podpisania umowy najmu. Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
b) Przetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 02.07.2021 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 30.06.2021 wadium w wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
d) Cena wywoławcza w przetargu na prawo podpisania umowy najmu wynosi 100,00 zł
e) Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł.
f) Osoby, które nie wygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.
g) Po 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać stosowną umowę najmu.
h) Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A pokój 6 w budynku A lub telefonicznie nr tel. 77- 418- 2415 lub na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
Dyrektor MZOK
mgr Ryszard Okaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego