<b>25-02-2015r.</b><br>Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przeglądów budynków w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

25-02-2015r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przeglądów budynków w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Praca · 25/2/2015 09:52:51

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze  Inspektora ds. przeglądów budynków  w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:  Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku , ul.
Wolności 1A
2. Stanowisko urzędnicze : Inspektor  ds. przeglądów  budynków
3. W wyniku procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia wybrany został Pan
Jarosław Żehaluk, zamieszkały  w Kluczborku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku  przeprowadzonego naboru komisja powołana Zarządzeniem Nr 06/2015  Dyrektora MZOK Kluczbork, dokonała wyboru w osobie Pana Jarosława Żehaluk celem zatrudnienia na stanowisko inspektora ds. przeglądów budynków,  który uzyskał najlepszy wynik w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości tematyki    zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi , przepisów  ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów regulujących własność lokali oraz tematyki eksploatacji lokali komunalnych.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego