Przetarg na garaż - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na garaż

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 6/5/2022 11:39:00
Przetarg nr 1/U /2022 Kluczbork 05.05.2022.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem stanowiska garażowego w Kluczborku, ul. M.C. Skłodowskiej 6.
1. Opis przedmiotu przetargu.
a) Przedmiotem przetargu jest stanowisko garażowe w garażu wielostanowiskowym o powierzchni 24,88 m2 wraz z przynależnym gruntem.
b) Stanowisko garażowe nie posiada: instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, ogrzewania
c) Stan techniczny dobry.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a) Umowa najmu będzie podpisana na okres 3 lat.
b) Miesięczne koszty najmu wyniosą: stawki jakie obowiązują na podstawie Zarządzenia Burmistrza miasta Kluczborka, na dany rok plus należny podatek VAT.
c) Miesięczne należności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d) Opłaty z tytułu najmu lokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę najmu podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na prawo podpisania umowy najmu. Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT. Jednorazową opłatę na prawo podpisania umowy najmu należy wpłacić przed terminem podpisania umowy najmu.
b) Przetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 20.05.2022 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 18.05.2022 wadium w wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
d) Cena wywoławcza w przetargu na prawo podpisania umowy najmu wynosi 100,00 zł
e) Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł.
f) Osoby, które nie wygrały przetargu otrzymają zwrot wadium po przetargu.
g) Po 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać umowę najmu.
h) Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A pokój 1 w budynku B lub telefonicznie nr tel. 77- 418- 2415 oraz na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.

Dyrektor MZOK Ryszard OkajWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego