<b>23-06-2014r.</b><br>Tablice ogłoszeniowe MZOK - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

23-06-2014r.
Tablice ogłoszeniowe MZOK

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 20/6/2014 21:31:19

Kluczbork 20.06.2014 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w sprawie tablic reklamowych.
I. Informuję, że Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych (MZOK ) dysponuje powierzchnią
reklamową na tablicach o wymiarach :
1,5 m x 2,5 m – szt. 3
1 m x 2 m – szt. 1 w miejscach postawionych na terenie:
1. Skweru -Plac Konstytucji 3 Maja ( skrzyżowanie ulic Ossowskiego i Ligonia – działka 16/28)
2. Skweru pomiędzy szkołą nr 3 a rowem melioracyjnym przy ul. Wolności. ( działka 98/14)
3. Skweru na placu Matejki ( skrzyżowanie ul. Kościuszki i Al. Krzywej- działka nr 246)
4. Skweru przy ul. Jana Pawła II ( dojście chodnikiem do kościoła przy słupie ogłoszeniowym –
działka nr 98/19 ).
II. Warunki i zasady dzierżawy powierzchni reklamowej. Stawki dziennej dzierżawy powierzchni
reklamowej są ustalone na podstawie Zarządzenia nr AO -0151-113/05 Burmistrza Miasta
Kluczborka z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczenia reklam na terenach, budynkach,
obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.
1. Z opłat za reklamy zwolnione są jednostki organizacyjne gminy Kluczbork.
2. Wysokość naliczenia opłaty wyniesie: ilość dni x powierzchnia reklamy x dzienna stawka. Do tej kwoty doliczony będzie należny podatek VAT.
3. Oferty na dzierżawę powierzchni reklamowej należy składać do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku , 46-200 Kluczbork, ul. Wolności 1 A.
4. Oferta na dzierżawę powierzchni reklamowej powinna zawierać :
a) Dane adresowe oferenta
b) Nr NIP
c) Datę rozpoczęcia i zakończenia dzierżawienia powierzchni reklamowej.
d) Lokalizację tablicy reklamowej
5. Po podpisaniu umowy dzierżawy Dzierżawcy dostarczą do MZOK własne reklamy, które
zostaną umieszczone w tablicach reklamowych.
6. O umieszczeniu reklamy na tablicy ogłoszeniowej decyduje kolejność zgłoszeń dzierżawy.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. AdamWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego