<b>17-12-2013 r.</b><br>Informacja dot. zmiany stawek opłaty za wywóz stałych odpadów komunalnych. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

17-12-2013 r.
Informacja dot. zmiany stawek opłaty za wywóz stałych odpadów komunalnych.

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 17/12/2013 21:19:49

Burmistrz informuje, że z dniem 1 stycznia 2014r. ulegają obniżeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji, dla nieruchomości zamieszkałych do 5 osób w wysokości 8,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są kompostowane i wykorzystywane na własne potrzeby dla nieruchomości zamieszkałych do 5 osób w wysokości 7,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób określony  w punktach poprzednich dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób w wysokości 6,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby.”

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny opłata wynosi 15,00zł.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego