<b>24-11-2014r.</b><br>Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Zakup osprzętu z montażem do minitraktorka YANMAR FX22 DT" - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

24-11-2014r.
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Zakup osprzętu z montażem do minitraktorka YANMAR FX22 DT"

Opublikowany przez Mariusz Kropielnicki w Ogłoszenie · 19/11/2014 21:34:55

Kluczbork, dnia 19.11.2014 r.

UC.2120.2014.24.AB                                                                            


ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT  NA  REALIZACJIĘ  ZADANIA PN.

„Zakup osprzętu z montażem do  minitraktorka YANMAR FX22 DT"

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych  ul. Wolności 1A, 46-203 Kluczbork.
Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest:
   
   Zakup niżej wymienionego  osprzętu do minitraktorka YANMAR FX22DT wraz z montażem:

Pług do odśnieżania - szerokość lemiesza 150 cm, wysokość robocza 60 cm – na  sprężynach, zapotrzebowanie na moc od 16 KM

Zamiatarka z koszem – szerokość robocza 150 cm, pojemność kosza 0,15 m 3, silnik     hydrauliczny 160, obroty szczotki 200-250 obr/min, max. prędkość robocza ciągnika
10 km/h

   spełniającego następujące warunki:

osprzęt nowy nieużywany, bez wad
udzielenie gwarancji – min. okres 12 m-cy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
dostępność części zamiennych

Wymagany okres gwarancji: min. 12 m-cy.
Wymagany termin realizacji: 15.12.2014 r.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najkorzystniejsza oferta (cena) - 100%.
Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku ul. Wolności 1A.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2014 r. o godz. 10:10 w Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych  ul. Wolności 1A w Kluczborku.
Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Pani Anna Borowiecka (tel. 601640041 lub 774182416) i Pan Michał Ławrowski (tel. 604111197 lub 774182416).

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego