Przetarg na przebudowę piecy kaflowych w Kluczborku - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na przebudowę piecy kaflowych w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/2/2019 11:20:00
Przetarg nr 3 /2019 Kluczbork 24.01.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg na budowę i przebudowę pieców kaflowych.
1. Opis przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wykonanie przebudowy lub budowy nowych pieców kaflowych siedmio- i ośmiorzędowych. Prace będą wykonywane w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Kluczbork. Szacuje się ok. 50 szt. przebudowy lub budowy nowych pieców razem rocznie.
2. Opis oferty.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto przebudowy pieca kaflowego siedmiorzędowego i ośmiorzędowego. Do ceny można dołączyć osobną wycenę innych prac związanych z przebudową pieca np. kominów dymowych. W ofercie musi być określony w dniach lub godzinach czasokres wykonania usługi na jedną szt. pieca. Do oferty należy dołączyć dane firmy, NIP, tel. kontaktowy, email.
3. Warunki przetargowe.
Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
Umowę na wykonanie ww. robót budowlanych będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Preferowana będzie oferta z najniższą ceną.
Oferty należy składać do 22 lutego 2019 r w sekretariacie siedziby MZOK.- ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork lub na adres: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork (z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na piece”). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 lutego o godzinie 9.00 w siedzibie MZOK w pokoju nr 6.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, pokój 6 w budynku A lub telefonicznie; nr tel. 77- 418- 13 15 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam Wojciechowski





Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego