Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pułaskiego 17 w Kluczborku - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pułaskiego 17 w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/4/2023 11:20:00
Przetarg nr 6 / U /2023 Kluczbork 04.04..2023.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kluczborku, ul. Pułaskiego 17.
1. Opis przedmiotu przetargu.
a) Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 74,59 m2 składający się z trzech izb ( 52,55; 9,95; 12,09 m2) przy ul. Pułaskiego 17 w Kluczborku.
b) Lokal posiada: instalację wodną ( WC), instalację elektryczną.
c) Stan techniczny dobry.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a) Umowa najmu będzie podpisana na okres 3 lat.
b) Miesięczne koszty najmu wyniosą: stawka jaką wylicytuje oferent w drodze przetargu ustnego.
c) Miesięczne należności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d) Opłaty z tytułu najmu lokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę najmu podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na miesięczną stawkę za m2 powierzchni użytkowej lokalu.
b) Kwota wywoławcza wynosi 1500.00 zł. Postąpienie w przetargu 10,00 zł.
Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
c) Przetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 19.04.2023 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 16.04.2023 wadium w wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
e) Osoby, które nie wygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.
f) Po 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać umowę najmu.
g) Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A pokój 1 w budynku B lub telefonicznie nr tel. 77- 418- 2415 oraz na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.

Dyrektor MZOK mgr Ryszard Okaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego