Przetarg na wymianę okien w Kluczborku - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na wymianę okien w Kluczborku

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/2/2019 11:13:00
Przetarg nr 2 /2019 Kluczbork 24.01.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg wymianę okien.
1. Opis przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wymiana okien w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Kluczbork. Szacuje się ok. 100 m2 powierzchni wymienianych okien, co stanowi ok. 60 szt. okien rocznie. Wymieniane będą okna typu skrzynkowego, zespolone, wykonane z tworzyw sztucznych- „plastikowe” lub drewna.
2. Opis oferty.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto m2 powierzchni okna typu:
-zespolonego
-skrzynkowego
Do ceny można dołączyć osobną wycenę prac towarzyszących wymianie okien. W ofercie musi być określony w dniach lub godzinach czasokres wykonania usługi na jedną szt. okna. Do oferty należy dołączyć dane firmy, NIP, tel. kontaktowy, email oraz z jakiego materiału zostaną wykonane okna.
3. Warunki przetargowe.
Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
Umowę na wykonanie ww. robót budowlach będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Preferowana będzie oferta z najniższą ceną.
Oferty należy składać do 22 lutego 2019 r w sekretariacie siedziby MZOK.- ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork lub na adres: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork (z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na okna”). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 lutego o godzinie 10.00 w siedzibie MZOK w pokoju nr 6.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, pokój 6 w budynku A lub telefonicznie; nr tel. 77- 418- 13 15 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam Wojciechowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego