Przetarg na najem loklalu w Bogacicy - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na najem loklalu w Bogacicy

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 12/2/2021 08:32:00
Przetarg nr 2/U /2021 Kluczbork 12.02.2021.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Bogacicy, ul. Jana Pawła II nr 1.
1. Opis przedmiotu przetargu.
a) Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy w Bogacicy, ul. Jana Pawła II nr 1.
b) Lokal składa się z 4 pomieszczeń oraz WC o łącznej powierzchni użytkowej 136,06 m2 ( 50,5+51,0+14,4+17,37+2,79) .
c) Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, instalację c.o.
d) Stan techniczny lokalu dobry.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a) Umowa najmu będzie podpisana na okres 3 lat. Najemca ma prawo przedłużenia umowy najmu na następne lata. MZOK zastrzega sobie prawo zmiany okresu obowiązywania umowy najmu w przypadku szczególnym wynikającym z potrzeb Gminy.
b) Miesięczne koszty najmu wyniosą : kwota wylicytowana w przetargu ( kwota netto) plus należny podatek VAT.
c) Najemca lokalu, będzie ponosił koszty związane z korzystaniem z mediów ( musi podpisać stosowne umowy z dostawcami mediów).
d) Miesięczne należności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
e) Opłaty z tytułu najmu lokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
f) Wszelkie zmiany w infrastrukturze najmowanego obiektu należy uzgodnić z MZOK.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę najmu podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na prawo podpisania umowy najmu. Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
b) Przetarg jest przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 26.02.2021 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 09.00.
c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 23.02.2021 wadium w wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
d) Cena wywoławcza w przetargu na prawo podpisania umowy najmu wynosi 500,00 zł
e) Postąpienie w przetargu wynosi 10 zł.
f) Osoby, które nie wygrały przetarg, otrzymają zwrot wadium po przetargu.
g) Osoba, która wygrała przetarg, powinna po 7 dniach od dnia przetargu, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu podpisać stosowną umowę najmu.
h) Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A pokój 1 w budynku B lub telefonicznie nr tel. 77- 418- 13-15 oraz na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
Dyrektor MZOK
Ryszard OkajWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego