Przetarg na rębak - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na rębak

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/5/2019 12:53:00
Przetarg nr 6 /2019 Kluczbork 08.05.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na mobilny rębak do gałęzi.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nowy mobilny rębak do gałęzi o parametrach technicznych jak:
a) Moc silnika spalinowego powyżej 34 KM
b) Silnik spalinowy minimum dwucylindrowy czterosuwowy, chłodzony powietrzem ( benzyna 95) przystosowany do pracy ciągłej z rozrusznikiem elektrycznym.
c) Rębak montowany na atestowanym podwoziu lub przyczepie z homologacją, z pełnym oświetleniem przystosowanym do poruszania się po drogach publicznych z hamulcem najazdowym i postojowym.
d) Atestowany zaczep 2”.
e) Mechaniczne lub hydrauliczne pobieranie materiału z min 2 wałkami.
f) Aparat tnący z min 2 nożami obrotowymi oraz z 2 przeciw ostrzami.
g) Regulowany wyrzutnik zrębki ( 360o )
h) Maksymalne średnica ząbkowanego materiału do 15 cm.
i) Masa rębaka powyżej 600 KG
j) Rębak musi być wyposażony w dźwignię bezpieczeństwa zatrzymującą urządzenie w razie nagłej potrzeby osoby obsługującego urządzenie lub awarii wałków pobierających materiał..
k) Rębak musi spełniać aktualne normy i przepisy bezpieczeństwa poświadczone odpowiednimi certyfikatami i normami UE.
m) Rębak musi być fabrycznie nowy z datą produkcji 2018 lub 2019 r.
n) Na całość urządzenia dostawca daje gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia zakupu.
o) Dostawca rębaka zapewnia punkt serwisowy w odległości do 150 km od Kluczborka.
p) Całość sprzętu musi być dostarczone do siedziby Zamawiającego w cenie zakupu.
r) W cenie zakupu należy dostarczyć dodatkowo komplet noży tnących.
2. Opis oferty.
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całego urządzenia wraz z dostarczeniem do odbiorcy- MZOK oraz dodatkowym kompletem noży tnących.
b) W ofercie należy określić okres gwarancji, masę całkowitą urządzenia, obroty tarczy tnącej.
c) Do oferty należy dostarczyć materiały informacyjne, zdjęcia dotyczące przedmiotowego urządzenia i inne dane techniczne charakteryzujące urządzenie i jego osprzęt.
d) Do oferty należy dostarczyć adres i dane kontaktowe miejsca obejrzenia przedmiotu oferty.
3. Warunki przetargowe.
a) Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b) Umowa na dostarczenie ww. urządzenia będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Preferowana będzie oferta z najniższą ceną.
c) Oferty należy składać do 20 maja 2019 r w sekretariacie siedziby: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork, na adres: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork (z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na rębak”). Można również złożyć ofertę drogą mailową na adres: przetargi@mzokkluczbork.pl do dnia 20 maja br do godz. 12.00.
4. Kryterium wyboru oferty.
a) Cena
b) Autoryzowane referencje serwisowe
c) Dogodny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, w budynku B lub telefonicznie; nr tel. 77- 418- 13 15; 77-418-2415 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu podając odpowiednią informację.
Dyrektor MZOK
Inż. Adam Wojciechowski

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego