Przetarg na wywóz nieczystości stałych z terenów MZOK - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na wywóz nieczystości stałych z terenów MZOK

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 6/12/2022 12:14:00
Przetarg nr 3 /U /2022 Kluczbork 05.12.2022.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza przetarg na wywóz nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez MZOK.
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenów zarządzanych przez MZOK.
Wykaz miejsc odbioru odpadów, częstotliwość wywozu jak i wielkość pojemników:
A) Targowisko nr 1 ul. Moniuszki odpady:
a) zmieszane ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc:4 )
b) papier ( pojemnik 1100 l – szt. 4 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
c) tworzywa szt. i metale ( pojemnik 1100 l – szt. 2 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
d) szkło ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4)
e) bio ( pojemnik 1100 l – szt. 2 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
B) Targowisko nr 2 „Rolne” ul. M.C. Skłodowskiej odpady:
a) zmieszane ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
b) papier ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4)
c) tworzywa szt. i metale ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4)
d) szkło ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4)
e) bio ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4)
C) Cmentarz ul. Opolska odpady:
a) zmieszane ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 2)
b) papier ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1 )
c) tworzywa szt. i metale ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1 )
d) szkło ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1)
e) bio ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1 )
f) szkło (pojemnik igloo - szt. 1; częstotliwość wywozu : 1 raz w miesiącu na żądanie)
D) ul. Wolności 1A odpady:
a) zmieszane ( pojemnik 1100 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
b) papier ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1 )
c) tworzywa szt. i metale ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1 )
d) szkło ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1)
e) bio ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1)
E) Ratusz- Rynek odpady:
a) zmieszane ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
b) papier ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
c) tworzywa szt. i metale ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
d) szkło ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 2)
e) bio ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
F) ul. Ligonia 14A
a) zmieszane ( pojemnik 240 l – szt. 2 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 4 )
b) papier ( pojemnik 240 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 2 )
c) tworzywa szt. i metale ( pojemnik 240 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 2 )
d) szkło ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 1)
e) bio ( pojemnik 120 l – szt. 1 ; częstotliwość wywozu na miesiąc: 2 )
2. Ofertę należy złożyć do 15 grudnia 2022 r do godz. 10.00 w sekretariacie MZOK ( ul. Wolności 1A) lub przesłać w formie pisemnej na adres:
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 1A
3. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto na miesięczny ( cztery tygodnie) zakres realizacji zamówienia. W zakresie zamówienia jest również dostawa jak i wymiana uszkodzonych ww. pojemników w poszczególnych punktach odbioru odpadów. W ofercie należy podać ceny jednostkowe na poszczególne rodzaje odpadów z podziałem na wielkość pojemników oraz swoje dane( nazwę firmy, adres, tel. do kontaktów, adres mailowy, osobę, która będzie podpisywać umowę, NIP). Mile widziane są referencje lub adresy firm u których oferent wykonywał usługi wywozu odpadów stałych.
4. Wybrany zostanie oferent, który przedstawi ofertę z najniższą kwotą na realizację ww. zamówienia.
5. Okres obowiązywania umowy : 1 rok - od stycznia 2023r. Umowa może również być realizowana wg wzoru Oferenta na warunkach określonych przez Zamawiającego. Warunki jakie muszą być spełnione to:
a) zamawiający zastrzega sobie, że może dodawać nowe lub rezygnować z punktów odbioru odpadów określonych w umowie. Zmiany mogą być dokonane w zakresie ilości jak i rodzaju odpadów. Cena określona w ofercie na nowe punkty nie może ulec zmianie. Zmiany należy dokonywać w okresie 1 m-ca od dnia powiadomienia Wykonawcy o zmianach.
b) umowa musi być podpisana w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferenta. Nie podpisanie umowy czyni przetarg niebyłym a w następnym przetargu oferent zostaje wykluczony z postepowań na odpady stałe.
6. Zamawiający nie wymaga: wadium, zabezpieczenia realizacji umowy.
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
8. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze MZOK: Kluczbork, ul. Wolności 1a lub tel. 605841216.

Dyrektor MZOK w Kluczborku
Mgr Ryszard Okaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego