Przetarg na rębak - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na rębak

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 22/3/2019 13:29:00
Przetarg nr 3 /2019 Kluczbork 20.03.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na mobilny rębak do gałęzi.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nowy mobilny rębak do gałęzi o parametrach technicznych jak:
a)\tMoc silnika spalinowego- diesel – 30-50 KM
b)\tMax. średnica ząbkowanego materiału do 15 cm oraz 20 cm dla innych miękkich materiałów.
c)\tRozruch silnika akumulatorem
d)\tUrządzenie zamontowane na podwoziu dopuszczonym do ruchu kołowego po drogach publicznych lub na atestowanej przyczepce samochodowej z zaczepem typu”2”.
e)\tMechaniczne lub hydrauliczne pobieranie gałęzi
f)\tAparat tnący z min. 2 nożami
g)\tRegulowany wyrzutnik zrębek
2. Opis oferty.
a)\tOferta powinna zawierać cenę netto i brutto całego urządzenia wraz z dostarczeniem do odbiorcy- MZOK oraz dodatkowym kompletem noży tnących.
b)\tW ofercie należy określić okres gwarancji, masę całkowitą urządzenia, obroty tarczy tnącej.
c)\tDo oferty należy dostarczyć materiały informacyjne, zdjęcia dotyczące przedmiotowego urządzenia i inne dane techniczne charakteryzujące urządzenie i jego osprzęt.
3. Warunki przetargowe.
a)\tPrzetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b)\tUmowę na dostarczenie ww. urządzenia będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Preferowana będzie oferta z najniższą ceną.
c)\tOferty należy składać do 10 kwietnia 2019 r w sekretariacie siedziby Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork lub na adres: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork (z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na rębak”). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r o o godzinie 10.00 w siedzibie MZOK w pokoju nr 6.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, w budynku B lub telefonicznie; nr tel. 77- 418- 13 15; 77-418-2415 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
inż. Adam Wojciechowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego