05/2019 - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na rębak

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/5/2019 12:53:00
Przetarg nr 6 /2019 Kluczbork 08.05.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na mobilny rębak do gałęzi.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nowy mobilny rębak do gałęzi o parametrach technicznych jak:
a) Moc silnika spalinowego powyżej 34 KM
b) Silnik spalinowy minimum dwucylindrowy czterosuwowy, chłodzony powietrzem ( benzyna 95) przystosowany do pracy ciągłej z rozrusznikiem elektrycznym.
c) Rębak montowany na atestowanym podwoziu lub przyczepie z homologacją, z pełnym oświetleniem przystosowanym do poruszania się po drogach publicznych z hamulcem najazdowym i postojowym.
d) Atestowany zaczep 2”.
e) Mechaniczne lub hydrauliczne pobieranie materiału z min 2 wałkami.
f) Aparat tnący z min 2 nożami obrotowymi oraz z 2 przeciw ostrzami.
g) Regulowany wyrzutnik zrębki ( 360o )
h) Maksymalne średnica ząbkowanego materiału do 15 cm.
i) Masa rębaka powyżej 600 KG
j) Rębak musi być wyposażony w dźwignię bezpieczeństwa zatrzymującą urządzenie w razie nagłej potrzeby osoby obsługującego urządzenie lub awarii wałków pobierających materiał..
k) Rębak musi spełniać aktualne normy i przepisy bezpieczeństwa poświadczone odpowiednimi certyfikatami i normami UE.
m) Rębak musi być fabrycznie nowy z datą produkcji 2018 lub 2019 r.
n) Na całość urządzenia dostawca daje gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia zakupu.
o) Dostawca rębaka zapewnia punkt serwisowy w odległości do 150 km od Kluczborka.
p) Całość sprzętu musi być dostarczone do siedziby Zamawiającego w cenie zakupu.
r) W cenie zakupu należy dostarczyć dodatkowo komplet noży tnących.
2. Opis oferty.
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całego urządzenia wraz z dostarczeniem do odbiorcy- MZOK oraz dodatkowym kompletem noży tnących.
b) W ofercie należy określić okres gwarancji, masę całkowitą urządzenia, obroty tarczy tnącej.
c) Do oferty należy dostarczyć materiały informacyjne, zdjęcia dotyczące przedmiotowego urządzenia i inne dane techniczne charakteryzujące urządzenie i jego osprzęt.
d) Do oferty należy dostarczyć adres i dane kontaktowe miejsca obejrzenia przedmiotu oferty.
3. Warunki przetargowe.
a) Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b) Umowa na dostarczenie ww. urządzenia będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Preferowana będzie oferta z najniższą ceną.
c) Oferty należy składać do 20 maja 2019 r w sekretariacie siedziby: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork, na adres: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork (z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na rębak”). Można również złożyć ofertę drogą mailową na adres: przetargi@mzokkluczbork.pl do dnia 20 maja br do godz. 12.00.
4. Kryterium wyboru oferty.
a) Cena
b) Autoryzowane referencje serwisowe
c) Dogodny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, w budynku B lub telefonicznie; nr tel. 77- 418- 13 15; 77-418-2415 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu podając odpowiednią informację.
Dyrektor MZOK
Inż. Adam Wojciechowski

Przetarg na dzierżawę garażu

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/5/2019 12:50:00

Przetarg na rezerwację miejsc handlowych i dzxierżawę pawilonów

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 7/5/2019 12:46:00
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego