03/2023 - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na pomieszczenia użytkowe.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/3/2023 14:24:00
Przetarg nr 5 / U /2023 Kluczbork 27.03..2023.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kluczborku, ul. Katowicka 24.
1. Opis przedmiotu przetargu.
a) Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 30,92 m2 składający się z dwóch izb ( 20,64 m2 i 10,28 m2) przy ul. Katowickiej 24 w Kluczborku.
b) Lokal posiada: instalację wodną ( kran czerpalny, zlewozmywak), instalację elektryczną, instalację gazową ( w tym centralne ogrzewanie). W lokalu istnieje możliwość wbudowania pomieszczenia na WC.
c) Stan techniczny dobry.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a) Umowa najmu będzie podpisana na okres 3 lat.
b) Miesięczne koszty najmu wyniosą: stawka jaką wylicytuje oferent w drodze przetargu ustnego.
c) Miesięczne należności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d) Opłaty z tytułu najmu lokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę najmu podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na miesięczną stawkę za m2 powierzchni użytkowej lokalu.
b) Kwota wywoławcza wynosi 4 zł/ m2 powierzchni użytkowej. Postąpienie w przetargu 0,50 zł.
Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
c) Przetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 12.04.2023 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 08.04.2023 wadium w wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
e) Osoby, które nie wygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.
f) Po 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać umowę najmu.
g) Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Informacje dotyczące w/w przetargu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A pokój 1 w budynku B lub telefonicznie nr tel. 77- 418- 2415 oraz na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
Dyrektor MZOK mgr Ryszard Okaj
Przetarg na pomieszczenia użytkowe

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/3/2023 14:23:00

Przetarg na najem lokali

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 9/3/2023 09:20:00

Przetarg na najem lokali

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 9/3/2023 09:15:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na targ

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 2/3/2023 08:53:00
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego