Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Instalacje pieca gazowego c.o.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 11/9/2019 13:23:00
Przetarg nr 7 /2019 Kluczbork 11.09.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na instalację kotła gazowego grzewczego wraz z podłączeniami do instalacji c.o., gazu i wody.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest montaż wraz z podłączeniami do c.o, gazu, wody i komina, pieca c.o.
2. Opis oferty.
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całego wykonania zadania.
b) W ofercie należy określić okres gwarancji..
c) Ofertę należy składać na podstawie Przedmiaru robót, który można otrzymać w MZOK pk. Nr 6.
d) Oferta musi zawierać adres i dane kontaktowe oferenta.
3. Warunki przetargowe.
a) Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b) Umowa na wykonanie ww. zadania będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
c) Oferty należy składać do 18 września 2019 r , do godz. 09.00 w sekretariacie siedziby: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na kocioł gazowy c.o. Podwale 16”).
d) Kryterium wyboru oferty: Cena, gwarancje.
e) Termin wykonania 30.09.2019 r
f) O wyborze wykonawcy oferenci zostaną powiadomieni tel. lub pocztą elektroniczną.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, w budynku A lub telefonicznie; nr tel. 605 841 216 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu podając odpowiednią informację.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiPrzetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwacje miejsc handlowych na targ 1

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 6/9/2019 10:20:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych na tag 1

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 5/8/2019 13:45:00

Przetarg na dostawę opału

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 19/7/2019 14:49:00

Przetarg na dzierżawę garażu

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 19/7/2019 09:44:00

Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 16/7/2019 08:32:00

Przetarg na dzierżawę pawilonów i rezerwację miejsc handlowych

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 4/7/2019 11:12:00

Przetarg na dzierżawę garażu

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 7/6/2019 12:28:00

Przetarg na rezerwacje miejsc handlowych i dzierżawę pawilonów

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 6/6/2019 12:50:00

Przetarg na rębak

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 8/5/2019 12:53:00
Następna
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego