Przetarg na pomieszczenia użytkowe - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na pomieszczenia użytkowe

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 28/3/2023 14:23:00
Przetarg nr 4 / U /2023 Kluczbork 27.03..2023.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK )w Kluczborku , ul. Wolności 1 A ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kluczborku, ul. Zamkowa 13.
1. Opis przedmiotu przetargu.
a) Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 47,70 m2 składający się z dwóch izb ( 27,40 m2 i 17,00 m2) i WC ( pow. 3,30 m2) przy ul. Zamkowej 13 w Kluczborku.
b) Lokal posiada: instalację wodną, instalację elektryczną, ogrzewanie miejskie odcięte.
c) Stan techniczny dobry.
2. Uwagi organizatora przetargu dotyczące umów i kosztów.
a) Umowa najmu będzie podpisana na okres 3 lat.
b) Miesięczne koszty najmu wyniosą: stawka jaką wylicytuje oferent w drodze przetargu ustnego.
c) Miesięczne należności z tytułu najmu należy regulować do MZOK w terminie wskazanym na fakturze.
d) Opłaty z tytułu najmu lokalu nie zwalniają z opłat o charakterze publiczno- prawnym.
3. Warunki przetargowe.
a) Umowę najmu podpisze osoba, która w drodze licytacji ustnej zaoferuje najwyższą kwotę na miesięczną stawkę za m2 powierzchni użytkowej lokalu.
b) Kwota wywoławcza wynosi 18 zł/ m2 powierzchni użytkowej. Postąpienie w przetargu 1,00 zł.
Licytowana kwota jest wartością netto, do której będzie doliczony VAT.
c) Przetarg jest ustnym przetargiem publicznym, który odbędzie się w dniu 12.04.2023 r w budynku MZOK w Kluczborku, ul. Wolności 1 a – budynek B sala na I piętrze o godz. 10.00.
d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 09.04.2023 wadium w wysokości 100 zł r, na konto: Bank PeKaO S.A. I O/ Kluczbork 18 1240 1662 1111 0000 2656 2986.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu,
- posiadanie dowodu osobistego podczas przetargu.
e) Osoby, które nie wygrały przetarg otrzymają zwrot wadium po przetargu.
f) Po 7 dniach, lecz nie dłużej niż 14 dni po przetargu należy podpisać umowę najmu.
g) Nie podpisanie umowy najmu w w/w terminie czyni przetarg niebyłym a wpłacone wadium na przetarg zostanie zatrzymane i nie podlega zwrotowi.
4. Inne informacje.
Informacje dotyczące w/w lokalu można otrzymać w biurze MZOK, ul. Wolności 1 A pokój 1 w budynku B lub telefonicznie nr tel. 77- 418- 2415 oraz na stronieWWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
a) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
b) Osoby mające zadłużenie wobec MZOK będą wykluczone z przetargu.
Dyrektor MZOK mgr Ryszard OkajWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego