Przetarg na ogrzewanie c.o. gazowe w mieszkaniu. - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg na ogrzewanie c.o. gazowe w mieszkaniu.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 17/9/2019 12:36:00
Przetarg nr 8 /2019 Kluczbork 17.09.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na instalację c.o. wraz z kotłem gazowym w mieszkaniu ul. Zamkowa 3/1 w Kluczborku..
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest montaż wraz z podłączeniami do gazu, wody i komina, pieca c.o.
2. Opis oferty.
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całego wykonania zadania.
b) W ofercie należy określić okres gwarancji..
c) Ofertę należy składać na podstawie Przedmiaru robót, który można otrzymać w MZOK pk. Nr 6.
d) Oferta musi zawierać adres i dane kontaktowe oferenta.
3. Warunki przetargowe.
a) Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b) Umowa na wykonanie ww. zadania będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
c) Oferty należy składać do 23 września 2019 r , do godz. 09.00 w sekretariacie siedziby: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem na kopercie: ” Oferta na c.o. ul. Zamkowa 3/1”).
d) Kryterium wyboru oferty: Cena, gwarancje.
e) Termin wykonania 07.10.2019 r
f) O wyborze wykonawcy oferenci zostaną powiadomieni tel. lub pocztą elektroniczną.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, w budynku A lub telefonicznie; nr tel. 605 841 216 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu podając odpowiednią informację.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam WojciechowskiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego