10/2019 - Aktualności - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wykonaie izolacji poziomej metodą iniekcji w budynku, ul. Leśna 5 w Kluczborku.

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 11/10/2019 11:59:00
Przetarg nr 9 /2019 Kluczbork 11.10.2019.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych ( MZOK ) w Kluczborku , ul. Wolności 1 A zaprasza do składania ofert na wykonanie izolacji poziomej iniekcją w murze zewnętrznym budynku ul. Leśna 5 w Kluczborku
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji poziomej iniekcją w murze zewnętrznym budynku ul. Leśna 5 w Kluczborku. Długość muru zewnętrznego wynosi ok. 150 mb, szerokość muru 43 cm- mur mieszany cegła -kamień. Ilość wykonanych otworów jak i ilość substancji izolującej wg standardów technicznych przewidzianych normami lub aprobatami technicznymi.
2. Opis oferty.
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto 1 m2 przekroju poziomego izolowanej ściany.
b) W ofercie należy określić ilość otworów iniekcji na 1 m2 izolowanej ściany, podstawę techniczno - prawną wykonania iniekcji, certyfikaty techniczne użytych materiałów, okres gwarancji.
c) Oferta musi zawierać adres i dane kontaktowe oferenta.
d) Nie będzie rozpatrywana oferta, która zawiera braki materiałów ofertowych, jakie wymaga Zamawiający.
3. Warunki przetargowe.
a) Przetarg jest pisemnym przetargiem publicznym.
b) Umowa na wykonanie ww. zadania będzie podpisana z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
c) Oferty należy składać do 18 października 2019 r , do godz. 12.00 w sekretariacie siedziby: Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku: ul. Wolności 1 A, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie izolacji poziomej ul. Leśna 5 w Kluczborku”).
d) Kryterium wyboru oferty: Cena, gwarancje.
e) Termin wykonania 30.10.2019 r
f) O wyborze wykonawcy oferenci zostaną powiadomieni tel. lub pocztą elektroniczną.
4. Inne informacje.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w biurze MZOK, ul. Wolności 1A, w budynku A lub telefonicznie; nr tel. 605 841 214 oraz na stronie WWW.mzokkluczbork.pl
5. Uwagi organizatora przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu podając odpowiednią informację.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku
Inż. Adam Wojciechowski
Przetarg na rezerwacje miejsc handlowych i dzierżawę pawilonów

Opublikowany przez Jan Szczepański w Przetargi · 7/10/2019 14:10:00
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego