Komisja mieszkaniowa - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komisja mieszkaniowa

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka:
Zdzisław Pięch - Przewodniczący
Halina Mądrzycka- Zastępca
Katarzyna Ferenc
Teresa Wróbel
Tadeusz Suskiewicz
Jan Piekiełek
Alfred Długosz
Andrzej Konwiński

Szanowni Państwo!

     By móc ubiegać się o lokal mieszkalny z zasobów komunalnych Gminy Kluczbork, należy
w naszej siedzibie bądź na stronie www.mzokkluczbork.pl pobrać i wypełnić stosowny wniosek, który następnie zostanie przekazany Społecznej Komisji Mieszkaniowej, weryfikującej zasadność ubiegania się o lokal mieszkalny na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2003r.
Nr IX/59/03 z póź. zm., stanowiącej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork.
     Zgodnie w w/w uchwałą o lokal mieszkalny w Gminie Kluczbork może ubiegać się osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie gminy przez okres co najmniej trzech ostatnich lat
i zamieszkująca lub pracująca na terenie gminy. Osoba taka nie może być najemcą innego lokalu komunalnego, mieszkalnego, spółdzielczego lub też właścicielem lokalu czy budynku mieszkalnego. Po spełnieniu powyższych warunków uchwały, w dalszej kolejności Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatruje warunki bytowe i finansowe wnioskodawcy, które również wytycza cytowana wyżej uchwała.
    Wypełniony wniosek z kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby MZOK
w Kluczborku, ul. Wolności 1A, budynek B, pok. nr 1.Służymy pomocą udzielając szczegółowych informacji w siedzibie MZOK Kluczbork, bądź pod numerem telefonu (77) 418 24 15 wew. 21.

Do pobrania:
wniosek o przydział mieszkania.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego