Komisja mieszkaniowa - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komisja mieszkaniowa

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka:
Zdzisław Pięch - Przewodniczący
Halina Mądrzycka- Zastępca
Katarzyna Sikora
Teresa Wróbel
Tadeusz Suskiewicz
Adam Michalewski
Andrzej Konwiński

 Szanowni Państwo!
By móc ubiegać się o mieszkanie z zasobów komunalnych Gminy Kluczbork, należy
w naszej siedzibie, bądź na stronie www.mzokkluczbork.pl, pobrać i wypełnić stosowny wniosek, który następnie zostanie przekazany Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikującej zasadność ubiegania się o gminny lokal mieszkalny, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2022 r. Nr XL/600/22, stanowiącej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork.
Zgodnie z w/w uchwałą o lokal mieszkalny w Gminie Kluczbork może ubiegać się osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Gminy Kluczbork przez okres co najmniej trzech ostatnich lat, która nie jest najemcą innego lokalu gminnego, mieszkalnego, spółdzielczego czy też właścicielem lub współwłaścicielem lokalu czy budynku mieszkalnego.
Osoby po rozwodzie zobowiązane są do dołączenia do wniosku prawomocnego wyroku sądowego (wyroku rozwodowego).
Po spełnieniu powyższych warunków uchwały, w dalszej kolejności Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatruje warunki bytowe i finansowe wnioskodawcy, które również wytycza cytowana wyżej uchwała.
Wypełniony wniosek z kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby MZOK
w Kluczborku, ul. Wolności 1A, budynek B, pok. nr 1.
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie MZOK Kluczbork, bądź pod numerem telefonu (77) 418 24 15 wew. 21


Do pobrania:
wniosek o przydział mieszkania.
Załacznik nr 1 - Deklaracja o wysokości dochodów
Załacznik nr 2 - Oświadczenie o stanie majątkowym
Załacznik nr 3 - Oświadczenie do umowy
Zgoda na przetwarzanie danych.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego