Słupy ogłoszeniowe - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Słupy ogłoszeniowe

       Od 08.07.2008 roku Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku
jest administratorem wszystkich słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Kluczbork. Na mocy porozumienia z burmistrzem przejęliśmy nad nimi opiekę. Na każdym ze słupów umieszczony jest adres i telefon administratora,
czyli MZOK Kluczbork.
       Pobieranie opłat za wieszanie plakatów i ogłoszeń to najważniejsza zmiana
jaka zaszła. Od teraz każdy kto będzie chciał umieścić swoje plakaty na miejskich słupach będzie musiał uiścić opłatę w oparciu o specjalny cennik. Zarobione
w ten sposób pieniądze odprowadzane do Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork.
D
zięki temu działaniu na słupach ogłoszeniowych wreszcie zapanował porządek
i nie straszą swoim wyglądem. Wcześniej "każdy zaklejał każdego", co powodowało,
że słupy wyglądały wyjątkowo nieestetycznie. Teraz się to zmieniło! Dopiero
w momencie nie możności dojścia do porozumienia z wyrządzającym szkodę
(nie chce uiścić opłaty lub znowu klei samowolnie), sprawę oddajemy do windykacji przez organy do tego upoważnione. Celem tych kar nie jest pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy, lecz skłonienie do poszanowania naszej pracy oraz plakatów umieszczonych na słupach. Nadrzędnym celem jest porządek i satysfakcja naszych Klientów, aby ich plakaty wisiały i nie były przez nikogo niszczone.
      Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku administruje 23 słupami ogłoszeniowo - reklamowymi na terenie miasta Kluczbork (17 z tworzywa sztucznego
i 6 betonowych), z podziałem na 3 strefy lokacyjne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego