Sprawy mieszkaniowe Windykacja - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawy mieszkaniowe Windykacja

Zakres prowadzonych prac w dziale mieszkaniowym i windykacji:
- we współpracy z radcą prawnym prowadzimy sprawy windykacji należności czynszowych, odraczania spłaty należności, rozkładania na raty i ich umarzania,
- współdziałamy z działem finansowym w sprawie ewidencji należności
oraz ich windykacji,
- prowadzimy ewidencję lokali mieszkalnych i użytkowych (przygotowywanie umów najmu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki oraz umów dzierżawy terenów),
- prowadzimy dokumentację lokalową wraz z ewidencją najemców
i ich mieszkańców oraz wymaganych meldunków,
- przyjmujemy i załatwiamy skargi i wnioski,
- współpracujemy z Urzędem Miejskim w zakresie spraw mieszkaniowych
i windykacji należności.

Możliwość odpracowania zadłużenia.

Informujemy, iż na mocy Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku Nr 3/2011 z dnia 01.02.2011r., zmienionego Zarządzeniem Nr 9/2014 z dnia 05.05.2014r., u zadłużonych czynszowo najemców mieszkań komunalnych możliwa jest spłata zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego, wykonując drobne prace porządkowe na rzecz Gminy Kluczbork.

Świadczenie rzeczowe jest wykonywane na podstawie aneksu do umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy o świadczenie rzeczowe.
Aneks do umowy lub umowa o świadczenie rzeczowe mogą zostać podpisane z najemcą lub dłużnikiem, gdy okres zalegania w opłatach czynszowych jest dłuższy niż dwanaście pełnych okresów płatności i powstał na skutek trudnej sytuacji materialnej najemcy/dłużnika, która trwa nadal (tj. dochody na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekroczyły 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym lub 75% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym).
Aneks do umowy lub umowa o świadczenie rzeczowe nie może być zawarta z dłużnikiem nie posiadającym kwalifikacji do wykonania świadczenia rzeczowego.

Do pobrania:
Wniosek o zamianę mieszkania
Załącznik K do deklaracji Karta Dużej Rodziny.pdf
Oświadczenie dot. odpadów

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego