Utrzymanie czystości i zieleni - MZOK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Utrzymanie czystości i zieleni

     Zespół Utrzymania Czystości zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na terenach gminnych, posesjach administrowanych przez MZOK Kluczbork, w Parku Miejskim oraz Lesie Komunalnym w Kluczborku. Tereny gminne sprzątane są według ściśle określonego harmonogramu. Wykonujemy również bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje budynków komunalnych, socialnych , placów zabaw, osłon śmietnikowych, ławek, koszy oraz słupów ogłoszeniowych znajdujacych się na terenach gminy Kluczbork.
    Zatrudniamy pracowników fizycznych, pracowników prac społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku przez Opiekę  Pomocy Społecznej
w Kluczborku, osoby odpracowujące nieodpłatnie wyroki sądowe, osoby osadzone z Zakładu Karnego w Kluczborku oraz osoby odpracowujące zadłużenie czynszowe.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego